Overige diensten

Voor particulieren:

Voor particulieren kan conditierapport nodig zijn om schade mee vast te stellen. Het rapport biedt uw verzekeraar inzicht in de omvang van de schade, plus een schatting van de kosten voor restauratie.

Voor musea en andere instellingen:

Conditierapporten

Transport van collecties - voor tentoonstellingen of bruikleen - brengt risico's met zich mee. Het meubel wordt tijdens transport blootgesteld aan omgevingsfactoren. Ik kan de conditie van objecten inventariseren; zowel voor het transport, na het transport als op de doellocatie. Hieruit blijkt of het object in dezelfde toestand is gebleven, en kan mogelijke schade worden vastgesteld. Conditierapporten bieden u tevens inzicht in eventueel noodzakelijke werkzaamheden.

Preventieve conservering

Preventieve conservering houdt in: een optimale omgeving scheppen voor het bewaren of exposeren van uw meubelen en houten objecten. Hierbij moet u denken aan zaken als klimaat, licht, verpakking bij transport en monitoring van ongedierte. Om verval, schade en waardeverlies van uw object te voorkomen of te minimaliseren kan ik adviseren en u helpen de meest gunstige omstandigheden te creƫren.