Restauratie

Ik ben gespecialiseerd in het restaureren van meubelen en houten objecten, zowel voor musea als kleinschalige restauraties voor particulieren.

De geschiedenis van het object blijft zo veel mogelijk aan het object af te lezen. Dat kan worden gedaan door sporen van gebruik intact te laten. Ik ga in principe terughoudend te werk. Het uitgangspunt is het behalen van maximaal resultaat met zo min mogelijk ingrepen.

Ethische code

Restauratie en conservering zorgt er voor dat uw meubel weer decennia lang mee kan. De restauratie is een belangrijke ingreep in het tijdpad van het 'leven' van een meubel. Daarbij is zowel de geschiedenis als de oorspronkelijke intentie van de maker en/of ontwerper van belang. Als lid van Restauratoren Nederland hanteer ik de ethische code van E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers Organisations).

Rapportage

Desgewenst kan een restauratierapport worden opgesteld. In dit rapport staan zowel beschrijvingen als foto's van de verrichtte werkzaamheden.